Jak zostać geodetą?

topography-813844_1280Rozwój gospodarczy kraju, budowa nowych dróg, wzrost inwestycji w rynek mieszkaniowy, a także inne działania związane z zakupem nieruchomości spowodowały znaczny wzrost zapotrzebowania na usługi geodezyjne. Dobre perspektywy zatrudnienia sprawiają zatem, że zawód ten z roku na rok zyskuje na popularności, a szeregi geodetów zasilane są przez kolejnych młodych specjalistów z tej dziedziny.
Droga do 
zawodu geodety nie jest prosta i wymaga od kandydata spełnienia szeregu wymagań. Zatem warto zapoznać się z tą ścieżką, aby nie przeżyć potem przykrego zawodu. Kandydat na geodetę powinien w pierwszej kolejności skończyć odpowiednią szkołę i odbyć praktyki zawodowe. Wymagane jest średnie lub wyższe wykształcenie geodezyjne oraz praktyki odpowiednio 6 lat dla absolwentów szkół średnich ze specjalnością geodezyjną lub 3 lata dla osób posiadających wykształcenie wyższe na kierunku Geodezja i Kartografia. Jako, że szkół średnich o takim profilu jest niewiele, najczęściej wstępują do zawodu absolwenci szkół wyższych. Ponadto przepisy mówią, że geodeta powinien znać przepisy z dziedziny geodezji i kartografii oraz posiadać nienaganną opinię zawodową zdobytą w trakcie praktyk.
Znajomość przepisów sprawdzana jest podczas 
egzaminu państwowego. Kandydat składa wniosek uzupełniony o opis praktyki zawodowej i wykaz prac wykonanych w trakcie praktyk oraz oświadczenie o niekaralności. Na tej podstawie dopuszczony jest do egzaminu. Egzamin ten odbywa się przed Komisją Kwalifikacyjną ds. Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii w dwóch formach: pisemnej i ustnej. Obejmuje on część ogólną, dotyczącą znajomości przepisów i ogólnej wiedzy z tej dziedziny, oraz część szczegółową, która dotyczy jedynie zakresu uprawnień, o które ubiega się kandydat. Obecnie obowiązuje 7 zakresów, w których można zdobyć uprawnienia. Jednorazowo geodeta może uzyskać uprawnienia tylko z jednego zakresu. Bazowe uprawnienia do wykonywania podstawowych pomiarów geodeta zyskuje po zdaniu egzaminu z pierwszego zakresu. Przy każdym kolejnym zakresie uzyskuje dodatkowe uprawnienia, a po zdaniu ostatniego – siódmego – zakresu może wykonywać wszystkie usługi z dziedziny geodezji i kartografii. Każdy, kto zda egzamin państwowy zostaje geodetą uprawnionym.
Chociaż ścieżka zawodowa wydaje się długa i trudna, to po jej przejściu geodeta nie musi martwić się o znalezienie pracy. Może znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych oraz biurach geodezyjnych, które wykonują pomiary i mapy. Geodetów szukają również przedsiębiorstwa górnicze i te, które poszukują różnych złóż. Stanowisko geodety jest też konieczne w każdej gminie. Można też poszukać zatrudnienia w administracji państwowej chociażby w Ministerstwie Infrastruktury, czy Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. Geodeta potrzebny jest też w każdym innym miejscu, gdzie wykonuje się mapy i pomiary. Osoby ceniące sobie niezależność zawodową mogą zawsze założyć własne biuro geodezyjne i świadczyć usługi na własny rachunek.

W: geodezja

Ostatnie wpisy:

Zawód geodety Zawód geodety
Zawód geodety i jego zalety Zawód geodety i jego zalety
Praca dla geodety Praca dla geodety
Przeczytaj zanim wynajmiesz geodetę! Przeczytaj zanim wynajmiesz geodetę!

Dodaj komentarz

You must be Logged in to post comment.

© Dla geodetów. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.