Zawód geodety

Jeśli chcemy wykonywać zawód geodety, to musimy zwrócić uwagę na wiele aspektów tej pracy. Nie wystarczy tylko sprawnie posługiwać się przyrządami pomiarowymi, (co i tak nie jest wykonalne w przypadku wszystkich przyrządów, gdyż wraz z postępem techniki i coraz większej automatyzacji oraz opieraniu się na nowych technologiach, ich rodzajów przybywa) ale również znać wszelkie obostrzenia dotyczących norm naszej pracy oraz wymagań jakie musimy spełniać. Wszystko to powoduje, że zawód geodety jest znacznie trudniejszy niż potocznie się sądzi. Ostatecznie od wyników naszych badań, zależy często wycena działek budowlanych i gruntów, a nawet nasza mała pomyłka na mapie, w rzeczywistości, może komuś przynieść sporą stratę lub nienależny mu zysk.

Aby zatem być dobrym geodetom, trzeba wiedzieć o kilku sprawach z tym zawodem wiązanych:

1. Urzędy i administracja geodezyjna
Usługi geodezyjne podlegają kontroli państwowej oraz samorządowej. Kontrola ta odbywa się na kilku szczeblach.

Jeśli idzie o organa administracyjno – kontrolne państwowe, wyróżnia się :
-organ naczelny, jest nim Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji- jego zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad Głównym Geodetą Kraju;
-organ centralny, jest nim Główny Urząd Geodezji i Kartografii- jego zadaniem jest nadzór i kontrola działań wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;
-organ wojewódzki, jest nim Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego- jego zadaniem jest kontrola działań administracji geodezyjnej i kartograficznej;

Jeśli idzie o organa administracyjne samorządowe, wyróżnia się:
-organ wojewódzki, jest nim Geodeta Województwa- jego zadaniem jest wykonywanie zadań wynikających z artykułu 7c Prawa Geodezji i Kartografii;
-organ powiatowy, jest nim Geodeta Powiatowy lub Geodeta Miejski- jego zadaniem jest wykonywanie zadań wynikających z artykułu 7d Prawa Geodezji i Kartografii;
-organ gminny, jest nim Geodeta Miejski- jego zadaniem jest wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie ustalonym przez Starostę,
2. Edukacja geodezyjna
Edukacja geodezyjna może odbywać się zarówno na wyższej uczelni, jak i w szkołach technicznych nie wyższych, ale posiadających certyfikaty, potwierdzające możliwość szkolenia w tym zakresie. Zdobycie wykształcenia, nie pozwala nam na prowadzenie działalności.

3. Uprawnienia geodezyjne.
Aby pracować jako geodeta musimy odbyć stosowne szkolenie i zdać państwowy egzamin geodezyjny. Zakres tych kursów jest niezwykle szeroki, więc mało który geodeta, tak naprawdę ma wszystkie uprawnienia. Kończąc szkołę wyższą w zakresie geodezji, bardzo często niektóre egzaminy są już za nami, (robimy je w trakcie nauki), ale te najbardziej nas interesujące zazwyczaj musimy zrealizować na własną rękę. Z tego również powodu, warto dobrze przyjrzeć się kierunkowi kiedy na niego się wybieramy, gdyż zakres uprawnień po tej lub innej szkole może być różny, i naprawdę warto sprawdzić to wcześniej, niż później czuć zawód i mieć poczucie straconego czasu.

W: geodezja

Ostatnie wpisy:

Zawód geodety Zawód geodety
Zawód geodety i jego zalety Zawód geodety i jego zalety
Praca dla geodety Praca dla geodety
Przeczytaj zanim wynajmiesz geodetę! Przeczytaj zanim wynajmiesz geodetę!

Dodaj komentarz

You must be Logged in to post comment.

© Dla geodetów. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.