Czym zajmuje się Główny Geodeta Kraju?

Sprawy związane z geodezją i kartografią są niezwykle ważne na każdym szczeblu administracji państwowej. Ich prawidłowe gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie wymaga szczególnej troski, dlatego też konieczne jest prowadzenie prawidłowego nadzoru w tym zakresie. Na poziomie krajowym nadzór nad całokształtem zadań związanych z tą dziedziną sprawuje Główny Geodeta Kraju. Zakres jego obowiązków jest szczegółowo opisany w ustawie. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Zgodnie z ustawą do najważniejszych zadań osoby zajmującej to stanowisko należy przede wszystkim 
nadzór nad realizacją polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii. Ponadto Główny Geodeta Kraju prowadzi centralny rejestr zasobów geodezyjnych oraz ewidencjonuje informacje o terenie w szczególności tym o znaczeniu ogólnopaństwowym. Współpracuje on również z innymi resortami i organizacjami międzynarodowymi w związku z gromadzeniem informacji geograficznych. On też inicjuje prowadzenie różnego rodzaju prac i badań związanych z wprowadzaniem nowych rozwiązań i innowacji w podległej mu dziedzinie, a także przygotowuje wytyczne dotyczące taksacji nieruchomości i prowadzi geoportal infrastruktury informacji przestrzennej.
Jednym z ważniejszych uprawnień Głównego Geodety jest 
nadawanie uprawnień zawodowych i prowadzenie ewidencji osób uprawnionych do wykonywania prac geodezyjnych w Polsce. To właśnie do niego wnioskują przyszli adepci tego zawodu, jeśli chcą przystąpić do egzaminów państwowych. On też wyznacza terminy tych egzaminów.
Głównemu Geodecie podlegają też wszelkie sprawy związane z zapewnieniem prawidłowej kartografii w zakresie 
obronności kraju. Zatem niezwykle ważna jest w tym przypadku przypisana mu konieczność sprawowania nadzoru nad informacjami niejawnymi i ochrona tajemnicy państwowej. Dotyczy to w szczególności terenów strategicznych z punktu widzenia obronności państwa.
W wykonywaniu powyższych zadań Głównemu Geodecie Kraju pomaga 
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, którego jest on najczęściej prezesem, a także Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który zarządza centralnym zbiorem geodezyjnym i kartograficznym oraz przygotowuje własne opracowania.
Główny Urząd Geodezji i Kartografii podzielony jest na kilka departamentów, z których każdy odpowiada za inną aktywność Głównego Geodety. Doradztwo w zakresie wszystkich działań prowadzi Zespół Analiz i Prognoz. Sprawy związane z nadawaniem uprawnień rozpatrywane są w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Natomiast kwestie związane z obronnością zleca się Departamentowi Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych. Nad całością czuwa Biuro Obsługi Urzędu.
Obecnie stanowisko Głównego Geodety Kraju piastuje Kazimierz Bujakowski, zasłużony inżynier geodeta, któremu nominację wręczył w 2012 roku premier Donald Tusk. Jest to jego druga nominacja. Wcześniej był już Głównym Geodetą w latach 1999 – 2001.

W: geodezja

Ostatnie wpisy:

Zawód geodety Zawód geodety
Zawód geodety i jego zalety Zawód geodety i jego zalety
Praca dla geodety Praca dla geodety
Przeczytaj zanim wynajmiesz geodetę! Przeczytaj zanim wynajmiesz geodetę!

Dodaj komentarz

You must be Logged in to post comment.

© Dla geodetów. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.