Rodzaje map geodezyjnych

54cc3c21047f30-540-210-0-90-725-282Jeśli planujemy budowę domu musimy przygotować się na szereg formalności i stosy dokumentów. Wśród nich z pewnością znajda się mapy geodezyjne- warto więc zorientować się w ich rodzajach.

Nim o samych mapach- warto wspomnieć o Miejscowym Planie Zagospodarowania przestrzennego. Plan ten precyzuje, czy na danej działce w ogóle można ubiegać się o budowę domu, a także jakich inwestycji można spodziewać się w przeciągu najbliższych lat. Jeśli planuje się budowę domu w danej okolicy, to informacja, iż w pobliżu planowana jest budowa trasy szybkiego ruchu, czy oczyszczalnia ścieków- jest dość istotna. Plan Zagospodarowania Przestrzennego określa również jakiej wysokości budynki mogą znajdować się na danej działce, a także linię zabudowy. Zawiera ponadto informacje o przyłączach i mediach.

Najczęściej wykorzystywanymi mapami geodezyjnymi są mapy zasadnicze, mapy do celów projektowych oraz mapy inwentaryzacyjne.

Mapa zasadnicza pozyskiwana jest w Urzędzie Kartografii i Geodezji właściwym dla określonej działki. Zwykle sporządzana jest w skali 1:1000 i określa granice poszczególnych działek oraz media, jakie znajdują się na określonym terenie. Warto jednak podkreślić, że mapy te są mapami archiwalnymi i służą głównie celom informacyjnym. Oznacza to, że nie zawsze są na bieżąco aktualizowane, może wiec zdarzyć się, iż nie są one zgodne ze stanem faktycznym. Jednak mapa ta zwykle pozyskiwana jest na etapie ubiegania się o decyzję o warunkach zabudowy, a na ten cel jest wystarczająca.

Z kolei mapa do celów projektowych jest niezbędna do otrzymania pozwolenia na budowę. Jest ona również dołączana do projektu architektoniczno-budowlanego, jest niezbędna do wykonania projektu przyłączy do budynku, czy projektu zagospodarowania działki. Ma też ustalony termin ważności. Mapa tworzona jest przez geodetę, zwykle w kilku egzemplarzach. Zadaniem geodety jest zatem precyzyjne wymierzenie terenu i aktualizacja mapy zasadniczej.

Warto tez wspomnieć o mapach inwentaryzacyjnych, które są niezbędne do zgłoszenia domu do użytkowania. Nanosi się na nie dokładne umiejscowienie budynku, ogrodzenia,a także takie elementy jak szambo, kanalizację, przyłącza wodociągowe, gazowe oraz elektryczne.

Innym rodzajem, nie tak rozpowszechnionym jeszcze w naszym kraju, map są tak zwane mapy multimedialne. Są to zwykle poglądowe mapy, zamieszone na portalach państwowych. Pozwalają zapoznać się z orientacyjną wielkością działki i jej otoczeniem. Niestety, mapy te mają jedynie charakter poglądowy i nie zawsze są dostępne dla określonego terenu. Bywają jednak przydatne- pomagają przy sprawdzeniu na przykład dostępności mediów gdy zastanawiamy się nad zakupem działki w danej okolicy.

Jeśli chodzi o koszty uzyskania poszczególnych map geodezyjnych i czas oczekiwania to są one różne i często zależą od specyfiki danego terenu. Mapy zasadnicze zwykle otrzymuje się od ręki, a koszt ich uzyskania to około 50 złotych. Na cenę map do celów projektowych duży wpływ ma wielkość działki, poziom skomplikowania terenu i wielkość planowanej nieruchomości. Można jednak przyjąć, że średni czas niezbędny na opracowanie takiej mapy to okres około czterech tygodni, a koszty powinny zamknąć się pomiędzy 500 a 1000 złotych. Mapa inwentaryzacyjna zwykle nie będzie droższa, niż 400 złotych. Z kolei mapy multimedialne są dostępne bezpłatnie w internecie.

W: geodezja, zagospodarowanie przestrzenne

Ostatnie wpisy:

Zawód geodety Zawód geodety
Zawód geodety i jego zalety Zawód geodety i jego zalety
Praca dla geodety Praca dla geodety
Przeczytaj zanim wynajmiesz geodetę! Przeczytaj zanim wynajmiesz geodetę!

Dodaj komentarz

You must be Logged in to post comment.

© Dla geodetów. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.