Główny Geodeta Kraju

Kim jest główny geodeta kraju? Jakie są jego zadania? Na to pytanie odpowiedź powinni znać wszyscy geodeci. Jeżeli jednak nie wiesz, ten artykuł pomoże Ci zrozumieć czym zajmuje się ten urząd oraz jaka jest rola Główny Geodeta Kraju.

Czym właściwie jest Główny Geodeta Kraju?

Główny Geodeta Kraju jest to centralny organ administracji rządowej do spraw geodezji i kartografii. Organ ten, wykonuje wszystkie zadania, które określone są w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, pomaga mu w tym Główny Urząd Geodezjii i Kartografii. Oprócz tego, Główny Geodeta Kraju wspierany jest również przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK). Od 1 stycznia 2011 roku jest Instytucją Gospodarki Budżetowej. Jego głównym zadaniem jest uzupełnianie i zarządzanie centralnym państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

Jakie zadania realizuje Główny Geodeta Kraju?

Wszystkie zadania realizowane przez Głównego Geodetę Kraju określone są w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. Główny Geodeta Kraju przede wszystkim:

 1. Nadzoruje realizację polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii

 2. Pełni funkcję organu wyższego stopnia w stosunku do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, nadzoruje i kontroluje ich działania

 3. Współpracuje z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów

 4. Inicjuje prace naukowe i badawczo-rozwojowe

 5. Nadaje uprawniania zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

 6. Prowadzi sprawy związane z ochroną informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej

 7. Koordynuje działania organów administracji publicznej oraz innych podmiotów

 8. Opracowuje zasady dotyczące uzgodnień co do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

 9. Prowadzi dostępną publicznie ewidencję zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą

 10. Odpowiada za kontakty z Komisją Europejską w sprawach określonych ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej

Główny Geodeta Kraju jako centralny organ administracji rządowej składa się z komórek organizacyjnych, są to między innymi:

 • Zespół Analiz i Prognoz

 • Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej

 • Departament Informacji o Nieruchomościach

 • Departament Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

 • Departament Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych

 • Departament Informatyzacji i rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

 • Departament Prawno-Legislacyjny

 • Biuro Obsługi Urzędu

 • Biuro Współpracy Zagranicznej

 • Biuro Informacji Publicznej oraz Komunikacji Medialnej

 • Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego

18 czerwca 2012 roku Premier Donald Tusk powołał na stanowisko Główny Geodeta Kraju Kazimierza Bujakowskiego. Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wyłoniony został w otwartym konkursie ogłoszonym przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Kazimierz Bujakowski jest doktorem nauk technicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W: geodezja

Ostatnie wpisy:

Zawód geodety Zawód geodety
Zawód geodety i jego zalety Zawód geodety i jego zalety
Praca dla geodety Praca dla geodety
Przeczytaj zanim wynajmiesz geodetę! Przeczytaj zanim wynajmiesz geodetę!

Dodaj komentarz

You must be Logged in to post comment.

© Dla geodetów. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.