Historia geodezji w skrócie

747dd57d5e49a3ec5c7717b9c8486b28Geodezja to jedna z najstarszych dziedzin nauki. Już w starożytności była niezwykle ceniona i stosowano jej zasady. Uznaje się, że nazwę tą stworzył Arystoteles. Słowo geodezja pochodzi z języka greckiego. Geo – oznacza ziemię, a daiso – będę dzielił. Wskazuje ona dokładnie, czym się zajmuje ta dziedzina. Już w XII wieku w Polsce publicznie wyznaczano granice. W tym celu wysłannik panującego objeżdżał ziemie wskazując w jakich miejscach należy wstawić znak graniczny. By dokładnie wyznaczyć granice używali żerdzi, kijów i sznurów. Czasami była ona wyznaczana przez naturę np. rzeka. W innych przypadkach wstawiano drewniane pale, kamienne słupki lub rzeźbiono odpowiednie znaki na drzewach. Pierwsza książka w języku polskim odnosząca się do wymierzania gruntów powstała w 1566 roku. Pierwsza Katedra Geodezji powstała w 1631 roku na Akademii Krakowskiej. Jego absolwenci nosili tytuł geometry królewskiego. Po rozbiorach Polski tacy specjaliści zostali urzędnikami w państwie rosyjskim, pruskim i austriackim. To przyczyniło się do sporych problemów w momencie odzyskania przez nasze państwo niepodległości. Niespójności wynikał z nie tylko niespójnych map, ale także stosowania różnych jednostek pomiarowych. Dlatego w 1925 roku powstała ustawa o mierniczych przysięgłych. Tym samym ujednolicono pomiary, wprowadzono spójne procedury działania itd. Na potrzeby ewidencji dróg zaczęto korzystać z zdjęć lotniczych. Niestety, nadal nie istniała jedna, konkretna instytucja zajmują się właśnie geodezja w Polsce.  Prawdziwa rewolucja miała miejsce dopiero po II wojnie światowej. Wtedy powstał jeden centralny urząd zajmujący się pracą geodetów, ujednolicono w pełni mapy Polski itd. W tym czasie dokonano wielkiego wysiłku,  by wszystko uporządkować. I zapanować nad chaosem w dokumentach, mapach i planach. Jednak system polityczny i gospodarczy zdecydowanie nie sprzyjał zakładaniu prywatnych firm zajmujących się pomiarem gruntów.  To zmieniło się dopiero po 1989 roku. W tym czasie wprowadzono również ustaw, która regulowała  różne kwestie z właśnie tej branży – prawo geodezyjne i kartograficzne. Niestety zwiększająca się liczba osób zajmujących się geodezją, przy braku jakiegokolwiek sprawdzania wiedzy i umiejętności spowodował spadek jakości wykonywanych prac geodezyjnych.  W 2003 roku postanowiono przeciwdziałać  tej stale utrzymującej się tendencji. Wprowadzono egzamin, składający się z części pisemnej i ustnej, który wiedzę i umiejętności sprawdzał. Po jego zdaniu otrzymuje się tytuł geodety zawodowego. Takie uprawnienia pozwalają na samodzielne działanie w branży geodezji np. można założyć własną firmę. Wiele osób wskazuje, że to wiąże się z znacznie większymi zarobkami. Dlatego z roku na rok liczba osób chcących uzyskać takowe uprawnienia rośnie. Tym samym na rynku działają w większości osoby, których umiejętności zostały sprawdzone przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

W: geodezja

Ostatnie wpisy:

Zawód geodety Zawód geodety
Zawód geodety i jego zalety Zawód geodety i jego zalety
Praca dla geodety Praca dla geodety
Przeczytaj zanim wynajmiesz geodetę! Przeczytaj zanim wynajmiesz geodetę!

Dodaj komentarz

You must be Logged in to post comment.

© Dla geodetów. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.