Pomiar ziemi z satelity

pobrany plik (2)Od zarania dziejów istniała potrzeba dokonywania pomiaru przestrzennego. Wysokość, szerokość, odległość a także różnego rodzaju kąty. Były czasy, kiedy granice były określane jako – do tamtego jeziora jest nasza ziemia, a poza nim ichnie ziemia. Ale to się z czasem zaczęło zmieniać. Z czasem granice zaczęły przybierać linearne kształty, ściśle określone i wytyczone na mapach. Konieczne w tym celu okazywało się mierzenie przestrzeni. Kolejna sprawa to kartografia. Tworzenie map wymaga i wymagało dawniej określenia kształtu oraz wielkości mierzonej przestrzeni.

Nauką, której zadaniem jest badanie kształtu i rozmiarów ziemi, jak również dokonywania pomiarów pod kątem gospodarki przestrzennej jest geodezja. Geodezję możemy podzielić na geodezję niższą oraz geodezję wyższą. Geodezja niższa nazywane jest również geodezją ogólną, szczegółową oraz miernictwo. Zajmuje się ona pomiarem powierzchni małych. Powierzchni, których promień nie przekracza 15,6 km co stanowi około 750 km². Przy tym pomiarze kulistość ziemi nie jest uwzględniana. Natomiast geodezja wyższa to nauka o pomiarach wykonywanych na obszarach o powierzchni ponad 750 km². Kulistość ziemi jest tutaj brana pod uwagę. Działem geodezji wyższej jest geodezja satelitarna.

Geodezja satelitarna to dosyć ciekawy dział geodezji. Ma on zastosowanie w opracowywaniu precyzyjnych lokalnych, regionalnych (kontynentalnych) oraz globalnych przestrzennych sieci geodezyjnych (x,y,z). Ponadto geodezja satelitarna znajduje zastosowanie w wyznaczaniu modeli pola grawitacyjnego Ziemi i jego funkcji, pomiarze, monitorowaniu i modelowaniu zjawisk geodynamicznych (ruch bieguna, stabilność ruchu obrotowego ziemi, pływów, ruchów skorupy ziemskiej). Kolejnym obszarem, w którym geodezja satelitarna ma zastosowanie jest tworzenie systemów nawigacyjnych.

W geodezji satelitarnej wykorzystuje się metody geometryczne oraz dynamiczne. Czym one są? W metodzie geometrycznej istotnym punktem w przestrzeni jest sztuczny satelita ziemi, a znajomość jego położenia (trysferacja, biegunowa, wcięcie przestrzenne nieliniowe) nie jest wymagana. W metodzie tej pojawia się pewna trudność. Chodzi o synchroniczną obserwację z kilku punktów w jednym odcinku czasu. Stosowano ją w latach 50tych i 60tych. Aktualnie nie stosuje się tych metod.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku zastosowania metod dynamicznych. Tutaj sztuczny satelita ziemi jest czujnikiem, znajdującym się w polu grawitacyjnym ziemi (im niższy jest satelita i większą ma masę tym bardziej reaguje na nieregularność pola grawitacyjnego). Znajomość jego położenia jest w tej metodzie wymagana, w momencie obserwacji t. Jest to położenie i prędkość sztucznego satelity lub elementów jego orbity w momencie początkowym. Ponadto wymagana jest znajomość praw rzeczywistego ruchu sztucznego satelity w czasie t-t.

Geodezja satelitarna to nowa, bardziej zaawansowana forma dokonywania pomiaru ziemi. To pomiar ziemi dokonywany z kosmosu. Pozwala to na pomiar niemożliwy w warunkach przebywania na powierzchni planety.

W: geodezja

Ostatnie wpisy:

Zawód geodety Zawód geodety
Zawód geodety i jego zalety Zawód geodety i jego zalety
Praca dla geodety Praca dla geodety
Przeczytaj zanim wynajmiesz geodetę! Przeczytaj zanim wynajmiesz geodetę!

Dodaj komentarz

You must be Logged in to post comment.

© Dla geodetów. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.