Uprawnienia geodety

188Do zadań geodety należy pomiar gruntów oraz wykonanie odpowiednich map i planów. Najczęściej pracują w urzędach, firmach budowlanych, górniczych i zajmujących się poszukiwaniami różnego typu złóż lub bogactw naturalnych. Dzięki ich pracy w księgach wieczystych znajdują się informację o wszelkich pomiarach. Dane uzyskane przez tych specjalistów pozwalają na nakreślenie odpowiednich planów budowlanych. Zatem geodeta to niezwykle potrzebny fachowiec.
Kariera geodety
Osoby marzące o wykonywaniu zawodu geodety muszą skończyć studia na kierunku geodezja i kartografia. Obecnie sporo maturzystów chętnie wybiera właśnie tą specjalizację, zatem należy liczyć się z silną konkurencją. Studia te są dwustopniowe. Po 3,5 roku można uzyskać tytuł inżyniera geodety, zaś po 5 latach magistra inżyniera. Następnie odbywa się praktyki zawodowe, podczas których prowadzi się dziennik praktyki zawodowej. Zapisuje się w tym dokumencie wszystkie wykonywane czynności. Zapisy powinny być potwierdzone przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania czynności geodezyjnych. Potem można rozpocząć pracę w zawodzie geodety.
Większość osób jednak na tym nie poprzestaje. Uzyskując uprawnienia geodezyjne można liczyć na o wiele większe zarobki. W tym celu należy zdać odpowiedni egzamin.  Każdy geodeta zainteresowany uzyskaniem uprawnień  musi złożyć wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. Dodatkowo składa się również dokument fachowo nazywany oświadczeniem o niekaralności oraz opis praktyk zawodowych. Trzeba również ponieść odpowiednie opłaty. Egzamin podzielony jest na dwa etapy: pisemną oraz ustną. Część pisemna składa się z części ogólnej (60 pytań testowych) i szczegółowej (3 pytania wymagające odpowiedzi). Egzamin ustny jest przeprowadzany tylko po uzyskaniu pozytywnego wyniku z części pisemnej.
Zdany egzamin oznacza uzyskanie tytułu zawodowego geodety. Co to oznacza w praktyce? W skrócie uprawnienia do samodzielnego wykonywania funkcji związanych z geodezją i kartografią. To pozwala na np. założenie własnej firmy działającej właśnie w takiej branży dającej  tym samym szansę na szefowanie samemu sobie , co wiele osób sobie ceni. Dlatego chętnych do uzyskania odpowiednich uprawnień w tym zakresie jest coraz więcej – bo wiedzą, że naprawdę warto.
Ogólnie uznaje się, że geodeta bez uprawnień zarabia ok. 2 000 zł netto, natomiast fachowiec posiadający odpowiednie dokumenty od 6 000 do 10 000. Dlatego większość osób w tej branży decyduje się na dokształcanie i zdanie odpowiedniego egzaminu.

W: geodezja

Ostatnie wpisy:

Zawód geodety Zawód geodety
Zawód geodety i jego zalety Zawód geodety i jego zalety
Praca dla geodety Praca dla geodety
Przeczytaj zanim wynajmiesz geodetę! Przeczytaj zanim wynajmiesz geodetę!

Dodaj komentarz

You must be Logged in to post comment.

© Dla geodetów. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.