Zagospodarowanie działki

Przed rozpoczęciem inwestycji związanej z realizacją projektu budowlanego, niezbędnym jest uzyskanie odpowiednich pozwoleń na zagospodarowanie terenu zgodnie z naszym zamysłem. Koniecznym przy tym jest geodezyjne potwierdzenie możliwości realizacji naszego projektu w praktyce. Ponieważ mamy obowiązek zadbania o odpowiednie, planowe i przepisowe zagospodarowanie działki, warto poznać zasady sporządzania takiego dokumentu. Jest on sporządzany na mapie geodezyjnej, ale musi być również potwierdzony podpisem uprawnionej osoby. Jest nim oczywiście geodeta. By spełniać wymogi formalne, projekt będący podstawą realizacji naszych planów i uwzględniający wszystkie aspekty tematu „zagospodarowanie działki”, powinien zawierać: nazwę oraz adres projektu; numer działek ewidencyjnych, na których planowany obiekt będzie usytuowany; dane inwestora oraz projektantów (firmy projektowej) wraz z zakreśleniem zakresu ich odpowiedzialności za realizację projektu; a także spis informacji zawartych w projekcie z uwzględnieniem zastosowania do istniejących przepisów i posiadanych pozwoleń.

Projekt przedstawiający zagospodarowanie działki składa się z części opisowej oraz graficznej. W całości planu należy uwzględnić kilka elementów. Podstawą jest wzięcie pod uwagę zarówno istniejących jak i planowanych obiektów budowlanych i instalacji wraz z ogrodzeniem. Poza tym w skład planu wejść muszą informacje dotyczące ochrony środowiska, w tym sposobu odprowadzania ścieków oraz składowania odpadów. Konieczne jest również zaplanowanie układu komunikacyjnego oraz elementów zieleni.

Każdy projekt, który przedstawia zagospodarowanie działki, powinien oczywiście stosować się do aktualnie obowiązującego prawa w zakresie warunków zabudowy oraz zagospodarowania terenów. Najczęściej oznacza to konieczność sprawdzenia zgodności naszych pomysłów i potrzeb z ogólnymi planami zagospodarowania przestrzennego danego miasta czy gminy. Nawet jeśli takich planów brak, należy wystąpić do stosownych władz (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) o pozwolenie na budowę, a w pierwszej fazie o decyzję w sprawie warunków zagospodarowania danego terenu. Wniosek taki powinien zawierać wszystkie wymienione wyżej elementy projektu. Dołączyć do niego należy kopię mapy oraz wypisy z ewidencji gruntów.

Przy rozpatrywaniu wniosków o zagospodarowanie przestrzenne bierze się szczegółowo pod uwagę: sąsiedztwo naszej działki i typ zabudowy w tym rejonie; dostęp działki do drogi publicznej; istnienie uzbrojenia bądź planowane działania w tym zakresie (wraz z załączonymi pozwoleniami).

Decyzja, od której zależy zagospodarowanie działki, jest instrumentem planowania leżącym z zakresie gestii władz. Znaczny stopień sformalizowania inwestycji spowodowany jest koniecznością dbałości władz o nienaruszanie ładu przestrzennego, o środowisko naturalne oraz działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dlatego też nie mamy całkowicie wolnej ręki zarówno jeśli chodzi o wysokość i wielkość budynku, ale także jego wygląd, rozmieszczenie na działce, a nawet kolor. Bierze się tu pod uwagę zarówno aspekty praktyczne, jak i estetyczne.

W: zagospodarowanie przestrzenne

Ostatnie wpisy:

Zawód geodety Zawód geodety
Zawód geodety i jego zalety Zawód geodety i jego zalety
Praca dla geodety Praca dla geodety
Przeczytaj zanim wynajmiesz geodetę! Przeczytaj zanim wynajmiesz geodetę!

Dodaj komentarz

You must be Logged in to post comment.

© Dla geodetów. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.