Metody stosowane w geodezji

customLogoGeodezja to wspaniała nauka, która pozwala nam zmierzyć kształt i rozmiar danego obszaru przestrzeni. Jest to konieczne. Dzięki temu możliwe jest określenie topografii terenu, określenie granic – zarówno tych państwowych oraz posiadłości, dokonanie pomiarów na potrzeby zagospodarowania przestrzennego. Pomiary geodezyjne odbywają się przy użyciu różnych technik, narzędzi oraz instrumentów geodezyjnych. Dokonuje się również pomiary z kosmosu. Przy pomocy sztucznych satelitów ziemi. Opracowanie określonych metod geodezyjnych ma na celu umożliwienie efektywnego przeprowadzania dokładnych pomiarów. Pomiary te będą miały zastosowanie w innych dziedzinach życie.

W geodezji możemy wyróżnić kilka metod. Do najczęściej stosowanych zaliczamy pomiary tachimetryczne, pomiary triangulacyjne, pomiary poligonowe, pomiary niwelacyjne.

Pomiary tachimetryczne, zwane też tachimetrią lub dawniej tachymetrią. Nazwa wzięta z języka greckiego oznacza szybki pomiar. Pojawiła się ona na początku XIX wieku. Do jej powstania przyczyniło się stworzenie płytki ogniskowej z nitkami dalmierczymi. Z początku były one stosowane w lunecie teodolitu. W metodzie tej stosowane są instrumenty optyczne, elektrooptyczne lub laserowe zwane tachymetrami. Ich zadanie to określanie odległości oraz wykonywanie pomiarów kątów pionowych i poziomych. Metoda ta polega na pomiarze sytuacyjno-wysokościowym, który z kolei jest wykonywane metodą biegunową. Dokładność jest na średnim poziomie. Nie jest to metoda super dokładna. Ale sama nazwa wskazuje, że ma być szybka.

Metoda triangulacyjna, zwana też po prostu triangulacją, to metoda pomiaru osnów geodezyjnych. Polega ona na pomiarze kątów pomiędzy wszystkimi sąsiednimi punktami oraz długości co najmniej jednego boku w zbudowanej z trójkątów sieci. Służy ona do określania współrzędnych geodezyjnych wszystkich punktów sieci triangulacyjnej. A długości boków w triangulacji mogą wynosić od 2 do ponad 25 kilometrów. Metodę tą stosowano do pomiaru kształtu i wymiarów ziemi. Wyniki uzyskiwane tą metodą niewiele się różnią od dzisiejszych dokonywanych za pomocą GPS.

Metoda niwelacyjna, zwana niwelacja lub pomiarem wysokościowym polega na wyznaczaniu różnicy wysokości pomiędzy punktami terenowymi. Do wykonania tego rodzaju pomiaru niezbędne są łata niwelacyjna oraz niwelator albo tachimetr. Niwelację wykonują dwie osoby. Jedna odczytuje wyniki z urządzenia, a druga ustawia łatę w określonych miejscach. Wyniki dokonywanych pomiarów podaje się w odniesieniu do repera wysokościowego.

Poligonizacja to kolejna metoda pomiaru geodezyjnego. Polega ona na tworzeniu się podziaren z ziaren za sprawą odkształcania plastycznego na zimno. Ta metoda pomiaru może być prosta lub złożona. Prosta metoda jest wtedy, kiedy działa tylko jeden system poślizgu. Jest to proces aktywowany cieplnie i polega on na tworzeniu się wąskokątowych granic daszkowych. O formie złożonej mówimy wtedy, kiedy poślizg przebiega w wielu systemach. Komórki dyslokacyjne rosną w czasie wyżarzania. A potem tworzą się podziarna o małej gęstości dyslokacji i ściankach stanowiących wąskokątowe granice złożone.

Oto metody pomiaru używane w geodezji. To dzięki nim możliwe są te wszystkie pomiary. I oczywiście dzięki zastosowaniu odpowiednich instrumentów.

W: geodezja

Ostatnie wpisy:

Zawód geodety Zawód geodety
Zawód geodety i jego zalety Zawód geodety i jego zalety
Praca dla geodety Praca dla geodety
Przeczytaj zanim wynajmiesz geodetę! Przeczytaj zanim wynajmiesz geodetę!

Dodaj komentarz

You must be Logged in to post comment.

© Dla geodetów. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.